1. Zasady ogólne

1.1 Korzystanie z serwisu www.galeriaorthwein.eu oraz rejestracja na stronie jest równoznaczna z akceptacją poniższego regulaminu oraz zgodą Klienta na przetwarzanie przez firmę Galeria Orthwein jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).

1.2 Galeria Orthwein z siedzibą w Warszawie przy ul. Piekarska 5/20, 00-264 Warszawa Numer NIP:5260006433………..  REGON:360803906…………., pośredniczy w sprzedaży prac pomiędzy Artystą a Klientem.

1.3 Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy kupującym, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Galerią. 

1.4  Kopiowanie treści witryny i wykorzystywanie prezentowanych wzorów bez zgody autorów, jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83).

  1. Sposób zawarcia umowy

2.1 Umowa elektroniczna, której zawarcie następuje po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie”, ma taki sam skutek jak umowy zawierane w sposób tradycyjny.

2.2  Integralną częścią umowy jest regulamin oraz informacje zamieszczone w opisie danego produktu.

2.3 Produkty prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego.

2.4 Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki, które każdorazowo określone są przy produkcie.

2.5 Klient może złożyć zamówienie poprzez:

– klikniecie ikony „Dodaj do koszyka” zamieszczonej przy produkcie oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej: www.galeriaorthwein.eu następnie kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”

– kontakt ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej o adresie www.kontakt.galeriaorthwein.eu

– kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 691 589 448

2.6 Jeśli formularz rejestracyjny zostanie wypełniony nieprawidłowo, a list elektroniczny będzie niezrozumiały, zamówienia nie będą realizowane.

  1. Wykonanie umowy

3.1 Klient może dokonać zapłaty za towar za pomocą:

–          przelewu bankowego na konto galerii (numer konta)

–          za pomocą karty kredytowej

–          gotówką w przypadku odbioru osobistego

3.2 Koszt przesyłki nie jest wliczony w cenę i ponosi go Klient. Jest on uzależniony od gabarytów przesyłki i określony indywidualnie przy każdym produkcie.  W przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy (lub innym umówionym miejscu) koszt ten wynosi 0 zł.

3.3 Czas realizacji zamówienia wynosi 1-10 dni roboczych. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na konto Galerii. Czas dostawy towaru wynosi 3-10 dni roboczych.

  1. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru (reklamacje)

4.1 Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty zakupu. Zwracany towar musi być nienaruszony.
4.2 W przypadku o którym mowa w pkt.4.1 Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni od jego otrzymania.

4.3 Do momentu powrotu towaru do Galerii, osoba zwracająca produkt jest za niego odpowiedzialna.

Oznacza to, że jeśli towar zostanie uszkodzony, bądź zagubiony, to klient ponosi odpowiedzialność finansową

za straty, a także do klienta należą starania o odszkodowanie.

4.3 Dokonując zwrotu bez podania przyczyny do towaru należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna – sprzedaży z własnoręcznym podpisem.

4.4 Nie można zwrócić towaru, który został wykonany na zamówienie klienta, bądź gdy dokonano choćby drobnych modyfikacji na jego prośbę. Taki towar podlega jedynie reklamacji, jeśli został wykonany niezgodnie

z zawartą przez nas umowę.

4.5 W przypadku zwrotu towaru z powodów innych niż niezgodność towaru z umową zwrot następuje na koszt Klienta.

4.6 W przypadku niezgodności towaru z umową Galeria ma obowiązek przyjąć i doprowadzić towar do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy (wybór należy do Klienta), a jeśli to niemożliwe Klient ma prawo odstąpić od umowy.

4.7 Galeria zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar na nowy w terminie 14 dni.

4.8 W przypadku niezgodności towaru z umową Galeria zwraca koszty poniesione przez Klienta m.in. te związane z dostarczeniem towaru.

4.9 Klient ma prawo zawiadomić sprzedawcę o niezgodności towaru z umową w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia tej niezgodności. Później jego prawo wygasa.

4.10 Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej i zawierać szczegółowy opis niezgodności towaru z umową. Reklamacje nie spełniające tego warunku nie będą rozpatrywane.

4.11 Reklamowany towar powinien zostać odesłany na adres Galerii ul. Piekarska 5/20, 00-264 Warszawa w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.

4.12 Galeria zobowiązana jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty zwrotu towaru.

4.13 Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne (niewidoczne gołym okiem) i prawne.

4.14 Klient nie może się powołać na wady towaru jeśli wiedział o nich przed zawarciem transakcji.

 

  1. Przetwarzanie danych osobowych:

5.1 Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane przez Galerię www.galeriaorthwein.eu

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Piekarskiej 5/20, wyłącznie w celu realizacji umowy.

5.2 Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Galerię www.galeriaorthwein.eu

5.3 Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

5.4 Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

 

  1. Postanowienia końcowe

6.1 Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Galerii www.galeriaorthwein.eu

i jest powszechnie dostępny na stronie www.galeriaorthwein.eu. Regulamin dostarczany jest również poprzez wysłanie go na adres e-mail Klienta przy zawarciu umowy.  Klient powinien być w pełni świadomy jego treści.